JOERNALE

joernaal

Daar is twee joernale: ‘n A6 grootte @ R80 en ‘n A5 grootte @ R125. Die inhoud van die twee groottes is identies met 12 wit en swart foto’s, gevolg deur 30 skoon bladsye na elke foto. Daar is dus 360 ongedrukte bladsye waar jy jou eie woorde kan neerpen