PRODUKTE

Kliek op elke prentjie om meer te sien.

AFRIKAANS

REEKS 1

Elke kaartjie is 15cm X 15cm glanspapier. Koeverte ingesluit. Kaartjies is ongedruk binne. Agter op elke kaartjie is ‘n teksverwysing. Stuur hom of raam hom!

PRYS: R90 per reeks

REEKS 2

ENGELS

REEKS 1

Elke kaartjie is 15cm X 15cm glanspapier. Koeverte ingesluit. Kaartjies is ongedruk binne. Agter op elke kaartjie is ‘n teksverwysing. Stuur hom of raam hom!

PRYS: R90 per reeks

REEKS 2

10cm x 10cm

AFRIKAANS

Elke kaartjie is 15cm X 15cm glanspapier. Koeverte ingesluit. Kaartjies is ongedruk binne. Agter op elke kaartjie is ‘n teksverwysing. Stuur hom of raam hom!

PRYS: R100 vir 12 kaartjies

ENGELS